Triple boot (Win XP, Win Vista a Ubuntu)

Problém dual-bootu už jsem ?ešil. Tento ?lánek bude navazovat. Po?adí instalace systémů dodržíme. Jen na konec budeme instalovat ješt? Ubuntu, jak prosté. Ubuntu vy?eší zavad?? systémů, ale nic vám nebrání nainstalovat si vlastní zavad??, ale já ponechávám standardní zavad?? Grub Ubuntu. Funguje bezvadn? a nainstaluje se automaticky.
P?ed vlastní instalací systémů vše zazálohujte a disk si rozd?lte na 4 oddíly, 3 oddíly budou sloužit systémům (XP, Vista, Ubuntu), 4. oddíl bude swap pro Linux, doporu?uji kolem 2GB. Manager na d?lení disku používám GParted. Kam instalovat swap a kam ko?enový oddíl Ubuntu si vyberete p?i instalaci, ale to sami jist? poznáte. Rozhodn? uznávám, že tohle není úpln? b?žná instalace systémů, ale ur?it? to zvládnete, kdybyste jste m?li problémy, když to bude v mých silách, tak bych vám poradil.

Comments are closed.