Jako debil jezdím…

jako debil
debil2

Ano, v??n? omílané téma, do blba prezentované v médiích. P?í?ina mnoha internetových flame diskuzí. Spousta p?íznivců a doslova tuny odpůrců. Bodový systém.
Osobn? nevím, co vede lidi lepit si na auto tyto slogany, ale z?ejm? jim to d?lá dob?e. Ale možná jsou debilní a kone?n? si to můžou zdůvodnit. Ned?lá mi v?tší problém jezdit podle zákona, pokutu jsem ješt? nikdy nedostal, nelegální antiradar nepoužívám.
Možná, že bodový zákon absurdní v mnoha ohledech je, to nepopírám. Ale to nic nem?ní na tom, že zákony by se m?li dodržovat. A za porušení by m?li p?ijít odpovídající sankce. Samoz?ejm? to je vše o lidech a p?ístupu policie, která vás chytí. Ano, je pravda, že zde máme mnohem p?ísn?jší zákon, než jaký funguje v N?mecku, což je zvláštní a na pováženou, ale momentáln? to nikdo nezm?ní, snad jen je možnost odst?hovat se do N?mecka.
Ale vraťme se k debilům naho?e. Je to tak, silnicích se pohybuje kvanta debilů, ať už to jsou chodci, cyklisti a v neposlední ?ad? i ?idi?i automobilů. Debilové tu byli, jsou a budou. Žádný zákon na to nemí vliv.
Zákon se snažím v maximální mí?e dodržovat. Ne?iní mi to v?tší problémy. rozhodn? jako debil nejezdím. A vůbec k tomu není důvod.
A že nový zákon m?l snížit úmrtnost a nehodovost? Nenechte se vysmát, to nezm?ní žádný zákon. Nikdy a nikde. Je to vše o lidech, jak se k sob? chovají, jak jsou vychovaní, kolik mají rozumu a jakou mají odpov?dnost.
P?i ?ízení vždy myslete. Není dobré spoléhat na zákon. Ale rozhodn? jej v maximální mí?e dodržujte. Když se nalijete v hospod?, za volant nelezte. ?umte na cestu a kolem sebe, koukejte, jak se vyvíjí situace za Vámi a p?ed Vámi. Auto má zrcátka a blinkry, používejte je. Hlavn? nikoho nezabijte!

Comments are closed.