Kon?íme!

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ano, je to tu. Kon?ím s tímto blogem. Už tu nebudu dále pokra?ovat, nicmén? obsah a doména zůstanou. Napsal jsem cca. 150 ?lánků a za?al jsem s blogováním asi p?ed 2 lety. Ale už je ?as na zm?nu, mnoho v?cí se zm?nilo, hodn? jsem se nau?il o webovém byznysu.
Samozvaný expert Ondra je můj nový blog, takže, kdyby jste si cht?li dále ?íst mé ?lánky a ublognutí, tak jedin? tam. Je to moje doména, hezká, ?istá. Uvidíme, kam se dostanu ve vyhledáva?ích, jakou si vypracuji návšt?vnost atd. Zde jsem si vydobyl PageRank 4 a n?co kolem 50 návšt?v denn?. Nic moc, ale sta?ilo.
Kdyby sem náhodou p?išel n?jaký obchodník s weby a cht?l by můj bložínek zakoupit, tak se může s nabídkou ozvat. Email: ondrej.sadilek (at) gmail.com

Nashledanou v novém roce a p?eji vám hodn? št?stí. :)

Comments are closed.