Vyd?lávání pomocí sout?ží

Dnes vám dám dobrý tip, jak si n?co vyd?lat. Sice to nemusí být zrovna peníze, ale o zisk tu půjde ur?it?. Inu, jak na to? Sout?žte. Dnes a denn? jsou všude po?ádány sout?že, ?asopisy, noviny a hlavn? Internet. Můžete vyhrát různé v?cné ceny jen s minimální námahou. Trocha hledání odpov?dí ve vyhledáva?i, nejaké znalosti a nakonec trocha št?stí?ka. A v??te, že to jde. Já sám jsem toho dobrým p?íkladem. Zrovna tento týden mi bylo oznámeno, že jsem vyhrál mobilní telefon Nokia 3109c, super, ne? :) Bylo to ze sout?že na serveru www.hwmag.cz. Pár jednoduchých otázek vy?ešených za 5 minut a voiala, telefon za cca 3500K?.
Již p?ed ?asem jsem vyhrál DVB-T p?ijíma?, již jsem o tom psal. A také bezdrátovou myšku Microsoft k notebooku, o tom jsem také psal.
Nevymlouvejte se, že jste nikdy nic nevyhráli, to jsou kecy. Samoz?ejm?, že jste nic nevyhráli. Víte pro?? Protože jste nic nehráli. Pro výhru musíte n?co ud?lat. Soutežit! Takže jd?te do toho!

Comments are closed.