Pravidlo 3 prohlíže?ů

Na svém po?íta?i mám nainstalované 3 internetové prohlíže?e. Konkrétn? Operu, Firefox a Internet Explorer 7. Opera a Firefox jsou nejnov?jší verze. Ptáte se pro?? Protože jedin? tímto způsobem mám 100% jistotu, že si prohlédnu všechny internerové stránky, které chci.
Opera je primární prohlíže?, která je skv?lý a zvládne tém?? vše. Pracovat s Operou je radost. Ale ob?as se vyskytne problém, a proto tu mám Firefox, který je stejn? dobrý jako Opera, ale nep?irostl mi k srdci. Takže, pokud se n?co špatn? zobrazuje v Ope?e, použiji Firefox.
A nakonec “modré é?ko.” Podle statistik je to nejpoužívan?jší prohlíže?. Není se ?emu divit. Prost? jej musím mít, už jen pro kontrolu webových stránek, které ob?as ud?lám. Abych m?l jistotu, že se zobrazí, tak jak mají. A když už selže Opera a Firefox, tak Explorer by to m?l zvládnout. Nap?íklad nastavení mého WIFI routeru funguje jen v Internet Exploreru. Ale opravdu bych si netroufl jej používat, jako primární prohlíže?.
Vynechal jsem různé další prohlíže?e, jako je nap?.: Safari. Ty nemají pro uživatele žádný význam, nepoužívat.

Comments are closed.