Google Toolbar PageRank je naprosto k ni?emu

Možná už to víte, ale já sám jsem si to dnes ov??il. Bratr m? upozornil, že moje stránky o algoritmech, na kterých nevyvíjím žádnou aktivitu mají GTPR 3. Na web vedou jen odkazy z bratrova blogu a mého blogu. Není v žádném katalogu, nebyl p?ijat pro málo informací. Pravda jsou tam 2 ?lánky, ale to je vše. Návšt?vnost žádná. Bratr má sice GTPR jen 2, ale návšt?vnost je daleko daleko jinde. Co já vím, tak je GTPR vhodný jen na prodej odkazů. Je to jakési m??ítko hdnoty webu. Ale jak je vid?t, není to úpln? ideální. Stále se bavíme o toolbarovém PageRanku, ten skute?ný zná jen Google sám.
Rozhodn? bych necht?l mít podnikání založené na Google Pageranku nebo vysledcích z Google. Protože Google si může d?lat, co se mu zlíbí a také to d?lá.
Takže jeden m?síc vyd?láváte na odkazech velkou vatu, ale p?íští m?síc už nemusíte mít ani slanou vodu. Viz.

Comments are closed.