Google updatoval PageRank

Po dlouhé odmlce se Google kone?n? updatovat Pagerank. Jedná o tzv. toolbarový pagerank. Díky n?mu lze vyd?lat peníze na prodeji odkazů. A to je důvod, pro? si Google dával na ?as. ?ešil problém s prodejem odkazů, z?ejm? se Googlu tento způsob vyd?lávání nelíbí. Dokonce potrestal n?které blogery a weby snížením ranku. No, není vhodné stav?t byznys na Googlu. Když si Google usmyslí a zm?ní svůj systém, tak jste nahraní a nevyd?láte ani korunu.
Ale musím podotknout, že já jsem spokojen, pagerank se mi na blogu zvedl. Dokonce i na Mobiljava.cz. A dokonce tento webík i n?co málo vyd?lal, takže mám další motivaci d?lat dále.
A nakonec n?jaké reakce ze zahrani?í na update pageranku.
Google’s PageRank Update Goes After Paid Links?
The Ongoing PageRank Massacre Hits Big Players
Thanks Google!

Comments are closed.