Kon?íme!

December 30th, 2007

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ano, je to tu. Kon?ím s tímto blogem. Už tu nebudu dále pokra?ovat, nicmén? obsah a doména zůstanou. Napsal jsem cca. 150 ?lánků a za?al jsem s blogováním asi p?ed 2 lety. Ale už je ?as na zm?nu, mnoho v?cí se zm?nilo, hodn? jsem se nau?il o webovém byznysu.
Samozvaný expert Ondra je můj nový blog, takže, kdyby jste si cht?li dále ?íst mé ?lánky a ublognutí, tak jedin? tam. Je to moje doména, hezká, ?istá. Uvidíme, kam se dostanu ve vyhledáva?ích, jakou si vypracuji návšt?vnost atd. Zde jsem si vydobyl PageRank 4 a n?co kolem 50 návšt?v denn?. Nic moc, ale sta?ilo.
Kdyby sem náhodou p?išel n?jaký obchodník s weby a cht?l by můj bložínek zakoupit, tak se může s nabídkou ozvat. Email: ondrej.sadilek (at) gmail.com

Nashledanou v novém roce a p?eji vám hodn? št?stí. :)

PF 2008

December 24th, 2007

Já, autor tohoto skv?lého blogu vám p?eji veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008. Ať se vám da?í a ?t?te můj blog.
PF 2008

Vyd?lávání pomocí sout?ží

December 21st, 2007

Dnes vám dám dobrý tip, jak si n?co vyd?lat. Sice to nemusí být zrovna peníze, ale o zisk tu půjde ur?it?. Inu, jak na to? Sout?žte. Dnes a denn? jsou všude po?ádány sout?že, ?asopisy, noviny a hlavn? Internet. Můžete vyhrát různé v?cné ceny jen s minimální námahou. Trocha hledání odpov?dí ve vyhledáva?i, nejaké znalosti a nakonec trocha št?stí?ka. A v??te, že to jde. Já sám jsem toho dobrým p?íkladem. Zrovna tento týden mi bylo oznámeno, že jsem vyhrál mobilní telefon Nokia 3109c, super, ne? :) Bylo to ze sout?že na serveru www.hwmag.cz. Pár jednoduchých otázek vy?ešených za 5 minut a voiala, telefon za cca 3500K?.
Již p?ed ?asem jsem vyhrál DVB-T p?ijíma?, již jsem o tom psal. A také bezdrátovou myšku Microsoft k notebooku, o tom jsem také psal.
Nevymlouvejte se, že jste nikdy nic nevyhráli, to jsou kecy. Samoz?ejm?, že jste nic nevyhráli. Víte pro?? Protože jste nic nehráli. Pro výhru musíte n?co ud?lat. Soutežit! Takže jd?te do toho!

Aktualizace na mobilní zábav?

December 21st, 2007

Jak jsem již n?kdy psal, provozuji web s mobilní zábavou. Doposud jsem nem?l moc ?asu aktualizovat obsah, ale dnes jsem to kone?n? ud?lal. Můžete si vybrat z tém?? 160 Java her a 2600 melodií! Nechybí nametony, tapety, hlášky a různé zvuky. P?ikládám i malou ochutnávku nejstahovan?jších vyzván?ní.

A v kabriu mít káru…

December 7th, 2007

?eknete mi up?ímn?, kdo by necht?l mít kabriolet. Klukovský sen. Být tím nejv?tším frajerem v ulici, možná i ve m?st?. Jentak se projížd?t m?stem a okukovat holky. Nebo za teplých letních ve?erů se ploužit po okolí se st?echou dole a jen si užívat v?t?ík. Ješt? lepší možnost je projížd?t se s p?ítelkyní, ale to už nesmíte koukat po ostatních dívkách. :)
Jist? můžete namítnout, že v našich podnebných podmínkách je tento typ karoserie v podstat? nepoužitelný. Na t?ch pár letních dní se to prost? nevyplácí. Ale co má ?lov?k d?lat, když je blázen do aut a po kabriu touží. :)
Ob?as se mrknu na inzeráty s automobily a ojeté kabriolety se dají sehnat celkem levn?. Kolem 100 000K? za?ínají už celkem dobré kusy, nicmén? p?ecijen to budou stále staré paštiky. Ale to by nevadilo. Stejn? bych nepo?ítal, že bych si auto nechával dlouho, spíše si jen dop?át svezení s v?trem ve vlasech.
Celkem slušn? vypadalo Audi 80 Cabrio s 2,3 motorem, cca 130 koní. Myslím, že by uhán?lo solidn? a rozhodn? vypadá velmi dob?e.
Pod 100 000K? lze zakoupit Fordy Escort, Opel Kadett, Peugeot 205, Renault 19 a další. Samoz?ejm? ješt? VW Golf a Peugeot 306. Z t?chto bych asi sáhnul po P306, R19, nebo Escortu. Ješt? jsem vid?l celkem slušný Opel Astra. Nevýhodou t?chto menších aut jsou slabé motory, p?ecijen chceme, aby to po?ádn? jelo. Žádné “All show, no go.”:)
Tak už dost sn?ní, pro úplnost p?ídám n?kolik fotografií.
306
3062
audi
audi
audi

Blokuješ? Tak vypadni!

December 1st, 2007

Existuje spousta lidí, kte?í by jen brali a nic nedávali. A taková jsou i na Internetu. Jsou to ti, kte?í si blokují reklamy na webových stránkách. Jsou to ignoranti, kte?í nechápou, že autor stránek není dobro?inná organizace a t?eba by taky rád n?jakou odm?nu za informace, které poskytuje. A proto má na svém webu reklamní bloky, ze kterých mu plynou n?jaké peníze.
Já osobn? reklamy neblokuji, nijak mi nevadí a dokonce se objeví i reklama na zajímavou v?c, která by se mi hodila. Ani výmluva, že reklamy zpomalují prohlížení webu neobstojí, p?ipojení je dnes dostate?n? rychlé, aby to uživatele neobt?žovalo. A skoro každý jej má.
Blokování reklam je sobecké, závistivé a nep?ející. Pokud na n?jakém webu nalézáte kvalitní informace, tak p?eci není důvod blokovat reklamy. Reklamy znamenají zisk a ?ím je v?tší, tím budou na webu kvalitn?jší informace. A to p?eci chcete, ne?
Dnes jsem na jednom webu objevil systém, jak tyto parazity, blokující si reklamy odstranit. Jedná se o kontrolu, která zjistí, jestli máte zapnutý Javascript. Tím se zjistí, jestli se vám zobrazují reklamní bloky. Pokud jej máte vypnutý, nic si nep?e?tete. Je to dobrý systém. Jednodušše, pokud vás web nezajímá, tak tam vůbec nelezte. A pokud ano, tak není důvod autorovi upírat zisk.
Dokonale kapitalistické a demokratické. :)

Nový mobil s kreditem 800K? za 100K?

November 15th, 2007

Asi si ?íkáte, co je to za blbost, ale jde to. Jedinou podmínkou je mít doma 5 starých mobilů.
Takže, jak na to. T-mobile vykupuje staré mobily za 200K?, které poté musíte uplatnit na n?jaký nákup u T-mobile, jedná se o tzv. Recyklístek. No a 5 mobilů = 1000K? na nákup.
A sou?asn? b?ží tato váno?ní akce, kde Twist sada stojí už 1099K?. A je k ní kredit za 800K?, tudíž za mobil dáte 299K?. A když akce spojíte, tj. 1099 - 1000 za staré mobily, máte Twist sadu s telefonem za 99K?. :)
Twist sada v kamenné prodejn? stojí 1099K? a tam lze také pouze uplatnit recyklístky. 1044K? je internetová cena.

Váno?ní dárky

November 9th, 2007

Nevíte, co koupit za dárky Vašim blízkým k Vánocům? Mám pro Vás tip. Vytvo?il jsme nový web s nabídkou oble?ení, kde si můžete sami vybrat potisky. A pokud nechcete, tak můžete zakoupit mnou vytvo?ené vzory. Potisky na tri?kách, mikinách atd. jsou zaru?en? originální. Vd??né téma je i hrnek s potiskem. Doporu?uji. Nabídka se bude stále rozrůstat o nové vzory a modely.
Ur?it? si vyberete. A nemusíte zase p?emýšlet co koupit za dárek k Vánocům.

Pravidlo 3 prohlíže?ů

November 6th, 2007

Na svém po?íta?i mám nainstalované 3 internetové prohlíže?e. Konkrétn? Operu, Firefox a Internet Explorer 7. Opera a Firefox jsou nejnov?jší verze. Ptáte se pro?? Protože jedin? tímto způsobem mám 100% jistotu, že si prohlédnu všechny internerové stránky, které chci.
Opera je primární prohlíže?, která je skv?lý a zvládne tém?? vše. Pracovat s Operou je radost. Ale ob?as se vyskytne problém, a proto tu mám Firefox, který je stejn? dobrý jako Opera, ale nep?irostl mi k srdci. Takže, pokud se n?co špatn? zobrazuje v Ope?e, použiji Firefox.
A nakonec “modré é?ko.” Podle statistik je to nejpoužívan?jší prohlíže?. Není se ?emu divit. Prost? jej musím mít, už jen pro kontrolu webových stránek, které ob?as ud?lám. Abych m?l jistotu, že se zobrazí, tak jak mají. A když už selže Opera a Firefox, tak Explorer by to m?l zvládnout. Nap?íklad nastavení mého WIFI routeru funguje jen v Internet Exploreru. Ale opravdu bych si netroufl jej používat, jako primární prohlíže?.
Vynechal jsem různé další prohlíže?e, jako je nap?.: Safari. Ty nemají pro uživatele žádný význam, nepoužívat.

Google Toolbar PageRank je naprosto k ni?emu

November 3rd, 2007

Možná už to víte, ale já sám jsem si to dnes ov??il. Bratr m? upozornil, že moje stránky o algoritmech, na kterých nevyvíjím žádnou aktivitu mají GTPR 3. Na web vedou jen odkazy z bratrova blogu a mého blogu. Není v žádném katalogu, nebyl p?ijat pro málo informací. Pravda jsou tam 2 ?lánky, ale to je vše. Návšt?vnost žádná. Bratr má sice GTPR jen 2, ale návšt?vnost je daleko daleko jinde. Co já vím, tak je GTPR vhodný jen na prodej odkazů. Je to jakési m??ítko hdnoty webu. Ale jak je vid?t, není to úpln? ideální. Stále se bavíme o toolbarovém PageRanku, ten skute?ný zná jen Google sám.
Rozhodn? bych necht?l mít podnikání založené na Google Pageranku nebo vysledcích z Google. Protože Google si může d?lat, co se mu zlíbí a také to d?lá.
Takže jeden m?síc vyd?láváte na odkazech velkou vatu, ale p?íští m?síc už nemusíte mít ani slanou vodu. Viz.